Akademie Jana Amose Komenského z.s.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SEMINÁŘŮ 2023/2024:

ÚVODEM

Při prezenční formě semináře proběhne platba semináře v hotovosti. Při online formě bude vystavena faktura. Místa konání seminářů budou upřesněna přihlášeným posluchačům před konáním semináře. Další organizační informace naleznete pod odkazem Organizační pokyny. Semináře budou průběžně doplňovány. Změny v termínech, obsahu témat a místa konání vyhrazeny.


24. 11. 2023 :: od 9,000 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Aktuální informace v oblasti důchodového pojištění

Lektor: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění ČSSZ
více...


08. 12. 2023 :: od 8,30 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Změny a návrh změn v r. 2024 ve mzdách a personalistice

Lektor: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy
více...


18. 01. 2024 :: od 9,000 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 a roční zúčtování záloh na daň za rok 2023

Lektor: Ing. Hajšmanová Marie - znalkyně v oboru mezd a účetnictví
více...