Akademie Jana Amose Komenského z.s.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SEMINÁŘŮ 2023/2024:

ÚVODEM

Při prezenční formě semináře proběhne platba semináře v hotovosti. Při online formě bude vystavena faktura. Místa konání seminářů budou upřesněna přihlášeným posluchačům před konáním semináře. Další organizační informace naleznete pod odkazem Organizační pokyny. Semináře budou průběžně doplňovány. Změny v termínech, obsahu témat a místa konání vyhrazeny.


20. 05. 2024 :: od 8,30 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
více...


24. 05. 2024 :: od 9,00 hod. do 12,00 hod. :: cena: 1.500 Kč

Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Lektor: Jana Dorčáková - lektorka důchodového pojištění ČSSZ
více...