Akademie Jana Amose Komenského z.s.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li uvedeno jinak, cena seminářů činí 1.600,- Kč a platba probíhá v hotovosti. (Organizace není plátcem DPH). Kursovné zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení.

Prezence účastníků začíná 30 minut před začátkem semináře, po uhrazení účastnického poplatku obdrží účastník daňový doklad.

Na žádost bude zaslána faktura. Doba ukončení akcí je orientační, v případě malého počtu účastníků a vyčerpání dotazů může seminář skončit dříve.

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE

Máte-li zájem o některý ze seminářů v naší nabídce, vyplňte přihlášku. Přihlásit se můžete také telefonicky nebo poštou. U elektronicky zaslaných přihlášek Vám bude potvrzeno přijetí. Pokud se ho nedočkáte, kontaktujte nás telefonicky.

Organizace si vyhrazuje právo organizačních změn (změna termínu, lektora, místa konání) a zrušení akce – přihlášení klienti budou o změnách informováni předem.

Doporučujeme sledovat webové stránky.

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání je uvedeno u každého semináře zvlášť hned, jakmile je o něm rozhodnuto. Obvykle jde o Knihovnu Jana Drdy na náměstí T.G. Masaryka 156, v Příbrami I - viz mapa.

Oblíbeným místem konání našich přednášek je také Dům Natura, na adrese Plzeňská 134, Příbram I - viz mapa.

Případně přednášíme rovněž v budově Městské policie na Náměstí T.G.M. v Příbrami I (kdysi budova Ředitelství Rudných dolů) - viz mapa.


Zvětšit mapu

ZMĚNY V SEMINÁŘÍCH

Zrušení semináře či změna místa konání s ohledem na počet přihlášených účastníků vyhrazena. Přihlášení posluchači budou o změnách informováni prostřednictvím e-mailů uvedených v přihlášce. Ostatním doporučujeme sledovat naše internetové stránky, kde jsou případné změny vždy včas ohlášeny (viz Aktuality pod hlavním menu)!