Akademie Jana Amose Komenského z.s.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SEMINÁŘŮ 2020/2021:

ÚVODEM

Není-li uvedeno jinak, činí cena seminářů 1.600 Kč. Částka se hradí na účet č. 87433684/0600. Další organizační informace naleznete pod odkazem Organizační pokyny. Semináře budou průběžně doplňovány. Změny v termínech, obsahu témat a místa konání vyhrazeny.


BUDE PROBÍHAT ON-LINE
11. 11. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.190 Kč

Téma: Zásadní novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
více...


BUDE PROBÍHAT ON-LINE
16. 11. 2020 :: od 8,30 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.190 Kč

Téma: Podstatné personální a mzdové povinnosti v roce 2020 a 2021

Lektor: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy
více...


11. 12. 2020 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.600 Kč

Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Lektor: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění
více...


19. 01. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.700 Kč

Téma: Roční zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za rok 2020, zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová - znalkyně v oboru mezd a účetnictví
více...


28. 01. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.500 Kč

Téma: Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020 + změny v roce 2021

Lektor: Ing. Jiří Beran - ekonom
více...


16. 02. 2021 :: od 9,00 hod. do 13,00 hod. :: cena: 1.500 Kč

Téma: Daňové přiznání právnických osob za rok 2020 + novinky v roce 2021

Lektor: Ing. Marie Hronová - vedoucí Oddělení daně z příjmu právnických osob FÚ Praha
více...