Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:


24. 11. 2023 :: od 9,00 hod. do 12,00 hod. :: cena: 1.500 Kč
Téma: Důchodové pojištění a ELDP

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění ČSSZ

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

  • Předpisy v oblasti důchodového pojištění do roku 1995 a od roku 1996
  • Hodnocení doby pojištění
  • Náhradní doby pojištění
  • Vyloučené doby
  • Druhy důchodu – vznik nároku na dávku
  • Vzorový výpočet důchodu předčasného starobního důchodu a přiznání výplaty předčasného starobního důchodu při dovršení důchodového věku
  • Vedení ELDP
  • Příklady vyplňování ELDP
  • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
  • Používané tiskopisy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář