Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:


20. 05. 2024 :: od 8,30 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: Knihovna Jana Drdy

Seminář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci. Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny. Některé problémové situace (nejen oblast pracovního práva) budou v materiálu řešeny formou dotaz x odpověď.

Program: Dohody o provedení práce – od 1.7.2024 a od 1.1.2025

 • rozvrhování pracovní doby
  • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
  • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
  • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
 • pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době
  • překážky v práci při pružné pracovní době
 • příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda
 • průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku
 • dovolená a správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, správné zaokrouhlování dovolené, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, dodatková dovolená a její krácení
 • daně
  • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy SOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
  • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP a současně neučinili Prohlášení
  • daňové zvýhodnění na dítě
  • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
  • další složité případy týkající se zdaňování příjmů
  • příspěvek na stravování
  • benefity do limitu
 • zdravotní pojištění
  • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
  • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L,T
  • vojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
  • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále
 • nemocenské pojištění
  • správné stanovení rozhodného období
  • ošetřovné – domáčtí zaměstnanci
  • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
  • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • srážky ze mzdy
  • srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
  • pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
  • vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance - zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.
 • archivace dat ve mzdové účtárně - lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat
 • diskuze a odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář