Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:


24. 11. 2023 :: od 9,00 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Aktuální informace v oblasti důchodového pojištění

Přednáší: Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění ČSSZ

Místo konání: bude upřesněno

 • přehled předpisů
 • doba pojištění
 • náhradní doba pojištění
 • druhy důchodů a jejich výše
 • okruh pojištěných osob
 • výpočty starobního důchodu v roce 2023 a 2024
 • příklady vyplnění ELDP
  • rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2023 a 2024
  • vyloučené doby a omluvné důvody
  • DPP
  • DPČ
  • peněžitá pomoc v mateřství
  • zaměstnávání osob, které pobírají předčasný starobní důchod
 • oznamovací povinnosti zaměstnavatele
 • povinnost zaměstnavatele při provádění důchodového pojištění zaměstnanců
 • prokazování chybějící doby pojištění
 • používané tiskopisy
 • odpovědi na dotazy

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář