Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:


15. 11. 2023 :: od 8,30 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Změny a návrh změn v r. 2024 ve mzdách a personalistice

Přednáší: Ing. Růžena Klímová - specialistka na mzdy

Místo konání: bude upřesněno

Program:

 • Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce
 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce (§ 241)
 • Práce na dálku (§ 317)
 • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Minimální mzda ve všech souvislostech
  • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v r. 2024
  • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
  • nové redukční hranice pro rok 2024
  • maximální vyměřovací základ v roce 2024
  • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • chráněný účet dlužníka
  • náhradní výživné
  • paušální náhrada za exekuční srážku –
  • nezabavitelná částka v roce 2024
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Další změny k datu konání semináře
 • Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů
 • Zvýšení rodičovského příspěvku
 • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl
 • Dotazy a diskuse

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář