Akademie Jana Amose Komenského z.s.

PROGRAM SEMINÁŘŮ:


24. 10. 2023 :: od 9,00 hod. do 12,30 hod. :: cena: 1.700 Kč
Téma: Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023

Přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied - specialista na zákoník práce

Místo konání: bude upřesněno

Program: Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice. Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

 1. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která by měla nabýt účinnosti v převážné části již 1. října 2023 a menší část k 1. lednu 2024.
  1. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
  3. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
  4. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
  5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
  6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  7. Doprovodné legislativně technické a věcné změny
 2. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
  1. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku
  3. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
  4. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

:. PŘIHLÁŠKA
:. zpět na kalendář